คำถามน่ารู้กับเครื่องพัดลมไอเย็น
   
ถาม : พัดลมไอเย็น s2p cooling สามารถเปิดพร้อมกับ แอร์ได้หรือไม่
ตอบ : ได้ พัดลมไอเย็น s2p cooling จะช่วยทำให้อากาศภายในห้องเย็นขึ้น โดยที่คอมเพรสเซอร์ ไม่ต้องทำงานตลอดเวลา และ พัดลมไอเย็น s2p cooling ยังสามารถเพิ่ม ไอออนลบ ที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้อีกด้วย และเมื่อเปิด เครื่อง s2p cooling ร่วมกับแอร์ จะทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในระดับที่ปกติ
ถาม : ทำไมเมื่อเปิด พัดลมไอเย็น s2p cooling ร่วมกับแอร์ถึงมีความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในระดับปกติ
ตอบ : เพราะว่า การเปิดแอร์ จะทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ลดน้อยลงกว่าปกติ และการเปิด พัดลมไอเย็น s2p cooling จะเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอีกประมาณ 10 – 15 % จึงทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่ในระดับปกติ
ถาม : เมื่อเปิดพัดลมไอเย็น s2p cooling ภายในห้อง จะทำให้อากาศเย็นทั่วถึงหรือไม่
ตอบ : การเปิดพัดลมไอเย็น s2p cooling ภายในห้อง จะทำให้เย็นทั่วถึง เพราะภายในห้อง เป็นแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งมีพื้นที่แบบจำกัด ทำให้อากาศ หมุนเวียนและเย็นได้ทั่วทั้งห้อง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ห้อง ว่าเหมาะสมกับเครื่องรุ่นไหน
ถาม : ใบพัดของพัดลมไอเย็น s2p cooling เป็นใบพัดเหมือนพัดลมทั่วไปหรือไม่
ตอบ : ไม่เหมือน เพราะใบพัดของพัดลมไอเย็น s2p cooling จะเป็นใบพัดจ่ายอากาศแบบทรงกระบอก(เซ็นติฟูกอล Centrifugal)
ถาม : เมื่อลูกค้าซื้อเครื่อง พัดลมไอเย็น s2p cooling สามารถไปส่งที่ต่างจังหวัดหรือไม่
ตอบ : สามารถส่งได้ในระยะที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าส่งนอกเหนือจากพื้นที่ ที่บริษัทฯ กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะให้ บริษัทฯ จัดส่งให้กับขนส่งที่ลูกค้าเลือก หรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
ถาม : ความชื้นสัมพัทธ์ คือ?
  ตอบ : ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือ 100% ณ ความชื้นสัมพัทธ์นี้ น้ำในวัตถุจะไม่ระเหยออกมาอีก ในช่วงฤดูร้อนความชื้นสัมพัทธ์จะสูงถึง 90% ในขณะที่ฤดูหนาวอาจลดต่ำลงกว่า 40% ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ที่พอเหมาะอยู่ราว 60 - 70% จะทำให้เรารู้สึกสบายตัว เพราะหากความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่านี้เราจะรู้สึกว่าอากาศชื้น และอบอ้าว เหงื่อแห้งช้า แต่ถ้าต่ำกว่านี้เราจะรู้สึกว่าผิวแตกแห้ง คัน และไม่สบายตัว โดยส่วนมากความชื้นสัมพัทธ์ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 40 – 50% และเมื่อเปิดพัดลมไอเย็น ความชื้นสัมพัทธ์ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10 – 15% ซึ่งจะทำให้รู้สึกสบายตัว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ขณะนั้นด้วย)

อ้างอิงข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ : http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/physcis-for-everyday/physics-for-everydayuse-content/41-60/indexcontent58.htm
ถาม : การบำรุงรักษา และการยืดอายุการใช้งาน เครื่อง “พัดลมไอเย็น”
  ตอบ :   1. ควรมีการถอดแผง filter เพื่อล้างฝุ่นละอองที่จับตัวบน filter เมื่อมีฝุ่นละอองจับตัวอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากฝุ่นละออง
         2. ควรมีการถ่ายน้ำทิ้งทุกสัปดาห์ และในกรณีที่ไม่ได้มีการใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรถ่ายน้ำออกจากเครื่อง
         3. ก่อนปิดเครื่องเพื่อเลิกใช้งาน ควรปิดปุ่ม cool เป่าแผง cooling pad ให้แห้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
         4. หากเครื่องพัดลมไอเย็นมีปัญหา เครื่องไม่ทำงาน ไม่ควรถอด หรือแกะอุปกรณ์ใดๆ เพื่อซ่อมแซมด้วยตนเอง ควรแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้
ถาม : แผง cooling pad มีอยู่อายุการใช้งานนานกี่ปี?
  ตอบ : อายุการใช้งานปกติของแผง cooling pad จะอยู่ที่ประมาณ 5 – 10 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และการดูแลรักษา