การทำงานของพัดลมไอเย็น คือ พัดลมดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปในตัวเครื่อง โดยลมร้้อนที่ผ่านเข้าตัวเครื่อง

จะผ่านแผงทำความเย็น (Cooling pad) ซึ่งชุ่มชื้นด้วยน้ำอยู่ตลอดเวลา หลักการธรรมชาติเมื่อลมร้อนสัมผัสกับความเย็น

จะเกิดการระเหยกลายเป็นไอเย็น และลมเย็นที่ได้ จะถูกส่งออกจากตัวเครื่องโดยผ่านท่อส่งลม (Air duct) ไปสู่พื้นที่ที่ต้องการ

โดยสามารถลดอุณหภูมิได้ 4-8 องศาเซลเซียส จึงได้ความรู้สึกที่เย็นสดชื่นเป็นธรรมชาติ ปราศจากละอองน้ำ

เรียกว่า ระบบ (Evaporative cooling system)